מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
חידון התנ"ך

​חומרי לימוד לחידון

share
שתפו עמוד:
​חומרי לימוד לחידון

​חומר החידון לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים

פורסם חומר הלימוד לחידון התנ"ך לנוער תשפ"ה
חלוקת החומר המוצעת להלן רלוונטית לשנת תשפ"ה בלבד. הנהלת החידון שומרת את הזכות לשנות את חלוקת החומר בין השלבים בכל שנה. יש להתעדכן כל שנה בחלוקת החומר לאותה שנה. בהמשך תהיה חלוקה נוספת בתוך החומר של פרקים שיש לדעת בבקיאות בסיסית בלבד, כמו הפרקים שהתווספו בארמית.

בתי הספר הממלכתיים

 • בראשית: כל הספר
  שמות: א-כד, לב-לד
  במדבר: י-יז, כ-כה, כז, לא-לד
  דברים: לא-לד
  יהושע: א-יא, יד, כב-כד
  שופטים: כל הספר
  שמואל א: א-טז
  יונה
  רות
  אסתר

 • שמואל א: יז-לא
  שמואל ב: כל הספר
  מלכים א: כל הספר
  מלכים ב: כל הספר
  ירמיהו: א-ב, ל-מג
  יחזקאל: א-ב, ח-ט, לו-לט
  חגי
  איוב: א-ג, מ-מב
  שיר השירים
  איכה: א-ג
  קהלת: א, ו-ז

 • ישעיהו: א-יב, לב-לה
  עמוס
  נחום
  זכריה: ט-יד
  מלאכי
  תהלים: נא-נט
  עזרא: א, ג, ז-י
  נחמיה: א-ו, ח-ט, יג
  דברי הימים א: טז
  דברי הימים ב: כה-כח

 • ויקרא: ב, כג-כד
  הושע: ד-ז
  יואל
  עובדיה
  מיכה
  חבקוק
  צפניה
  משלי: י-יג
  דניאל: א, ט-י

בתי הספר ממלכתיים-דתיים

 • בראשית: כל הספר
  שמות: א-כד, לב-לד
  במדבר: י-יז, כ-כה, כז, לא-לד
  דברים: לא-לד
  יהושע: א-יא, יד, כב-כד
  שופטים: כל הספר
  שמואל א: כל הספר
  שיר השירים
  רות
  אסתר

 • ויקרא: ב, כג-כד
  שמואל ב: כל הספר
  מלכים א: כל הספר
  מלכים ב: כל הספר
  ישעיהו: א-יב, לב-לה
  נחום
  צפניה
  חגי
  משלי: י-יג
  עזרא: א, ג, ז-י
  נחמיה: א-ו, ח-ט, יג

 • ירמיהו: א-ב, ל-מג
  יחזקאל: א-ב, ח-ט, לו-לט
  עמוס
  חבקוק
  זכריה: ט-יד
  מלאכי
  איוב: א-ג, מ-מב
  איכה: א-ג
  קהלת: א, ו-ז
  דברי הימים א: טז
  דברי הימים ב: כה-כח

 • הושע: ד-ז
  יואל
  עובדיה
  יונה
  מיכה
  תהלים: נא-נט
  דניאל: א, ט-י