מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
חידון התנ"ך

חידון לנוער

share
שתפו עמוד:
חידון לנוער

על החידון

חידון התנ"ך הוא חידון שנתי לבקיאות בתנ"ך, שנערך בישראל והפך למסורת מאז הוחל בו במסגרת חגיגות העשור למדינת ישראל. אחת המטרות המרכזיות של מפעל חידון התנ"ך היא לעודד את ההתעניינות, את הלימוד ואת העיון של בני הנוער היהודי בספר התנ"ך כבסיס התרבותי של עם ישראל, מתוך הרצון שהחידון יהיה חלק מתהליך שיוביל ויניע את לימוד התנ"ך במערכת החינוך, החידון יותאם לאופי לימודי התנ"ך במערכת החינוך. חידון התנ"ך הינו תהליך הנמשך לאורכה של כל שנת הלימודים, ומטרתו להעמיק את העניין, ההתבוננות, הקריאה והשימור של התלמידים בספר הספרים - התנ"ך, ולהגביר את חשיבות התנ"ך בעיניהם ואת המוטיבציה שלהם להגות בו. חידון התנ"ך הראשון למבוגרים נערך בחגיגות העשור למדינת ישראל. כשלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1961, נערך גם חידון התנ"ך לנוער ומאז הפך למסורת.

סליחה על השאלה - מתמודדי החידון הארצי תשפ"ד

תקנונים ותנאי השתתפות

פורסם חומר הלימוד לחידון התנ"ך לנוער תשפ"ה
במסגרת החומר החדש חולקו פרקים בנפרד לחידון המחוזי והארצי בכתב ופומבי. חלוקת החומר המוצעת להלן רלוונטית לשנת תשפ"ה בלבד. הנהלת החידון שומרת את הזכות לשנות את חלוקת החומר בין השלבים בכל שנה. יש להתעדכן כל שנה בחלוקת החומר לאותה שנה. בהמשך תהיה חלוקה נוספת בתוך החומר של פרקים שיש לדעת בבקיאות בסיסית בלבד, כמו הפרקים שהתווספו בארמית.

שאלונים משנים קודמות

חידוני התנ"ך של החינוך הממלכתי והממלכתי דתי מאורגנים לפי שלבים. לפניכם דוגמאות לשאלונים בחלוקה התואמת את השלבים השונים.