מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
חידון התנ"ך

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים

share
שתפו עמוד:
חידון התנ"ך הארצי למבוגרים

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים יתקיים בתשפ"ו ולא בתשפ"ה.

ההרשמה לחידון הארצי למבוגרים תיפתח בנובמבר 2024, ב' חשוון תשפ"ה. 

החידון מתקיים במהלך חג החנוכה בירושלים, במעמד ראש הממשלה ושר החינוך.
2 הזוכים במקומות הראשונים בחידון הארצי ייצגו את ישראל בחידון הבינלאומי שיתקיים בשנה שלאחר מכן.

מסלול החידון

  1. חידונים מחוזיים בכתב במחוזות
  2. חידונים מחוזים פומביים
  3. חידון תנ"ך ארצי בחנוכה
  4. חידון תנ"ך בינלאומי

תקנון משתתפים

בחידון הארצי רשאים להשתתף אזרחי ישראל, מגיל 21 ומעלה מכל שכבות הציבור בישראל, ובלבד שלא זכה במקומות ראשון או שני בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים בעבר.

חומרי לימוד

חומר לחידון המחוזי -שלב א'

תורה:
בראשית: כל הספר
שמות: א-כד, לא-לד
ויקרא: יט, כג-כה
במדבר: י-לו
דברים: כ-לד

נביאים:

יהושע: א-יא, יד, יז-יח, כב-כד
שופטים: כל הספר
שמואל א: כל הספר
שמואל ב: כל הספר
מלכים א: כל הספר
מלכים ב: כל הספר
ישעיהו: א-יד, כ-לה, לח
ירמיה: א-לח
יחזקאל: א-כ, כו-כח
חומר לחידון המחוזי-שלב ב'

נביאים אחרונים:

הושע: כל הספר
יואל: כל הספר
עמוס: כל הספר
עובדיה: כל הספר
יונה: כל הספר
מיכה: כל הספר
נחום: כל הספר
חבקוק: כל הספר
צפניה: כל הספר
חגי: כל הספר
זכריה: כל הספר
מלאכי: כל הספר

תוספת לחידון הארצי:

כתובים:
תהילים: א-נ
משלי: י-כא
איוב: א-יד, מב
שיר השירים: כל הספר
רות: כל הספר
איכה: כל הספר
קהלת: כל הספר
אסתר: כל הספר
דניאל: א, ח-יב
עזרא: א, ג, ד, ז-י
נחמיה: א-יא, יג
דברי הימים ב: כה-לא